Vespasian V. Pella

(5/17 ianuarie 1879 București – 24 august 1952 New York)

Studii și activitate practică și academică

1910-1914 Liceul „Național” Iași

1914-1917 Studii universitare la Facultatea de Drept din Iaşi

1918 Avocat în Baroul Iași

1918-1920 Doctorat în Drept la Universitatea din Paris cu teza Des incapacités résultant des condamnations pénales en droit international și cursuri de agregare (pentru predare în învățământul universitar)

1921-1924 Profesor agregat (asociat) la Facultatea de Drept din Iași

1924-1934, Membru al Cosiliului Legislativ

1924-1935 Profesor profesor titular la catedra de Drept penal şi procedură penală din cadrul Universităţii din Iaşi

1935-1948 Profesor la catedra de Drept penal şi procedură penală a Universităţii din Bucureşti  

1926, 1930, 1935,1939 Profesor invitat la Academia de Drept internaţional de la Haga 

1927 Profesor invitat la Institutul de Înalte Studii internaţionale din Paris 

1929 Profesor invitat la Institutul Universităţii de Înalte Studii Internaţionale din Geneva 

Activitate parlamentară

1922- 1928 Deputat în Parlamentul României (PNL)

A coordonat activitatea de unificare legislativă și a fost membru în comisiile de redactare ale:

 proiectului de Cod penal și de procedură penală,

– legii Mîrzescu (pentru reprimarea anumitor delicte contra păcii publice)

-legii pentru represiunea speculei ilicite

-legii pentru reglementarea portului armelor

-legii pentru organizarea penitenciarelor

Membru:

1924-1952 Asociația Internațională de Drept penal, Paris

Membru fondator (1924)

Vice-Preşedinte (1924-1939)

La cererea AIDP redactează proiectul de Statut al Curții Penale Internaționale (1926)

Preşedinte al AIDP (1946-1952)

1926-1952  International Law Association  (membru de onoare)

1927-1938

Membru al Academiei Diplomatice Internaționale

Membru al Societății de Legislație Comparată

Membru al AMERICAN Society of International Law

Membru în Consiliul de Direcţie al Societăţii Generale a Închisorilor din Franţa.

Director al „Revistei de drept penal şi ştiinţă penitenciară”.

1941 Membru corespondent al Academiei Române

Activitate în cadrul Uniunii Interparlamentare

1924 – Delegat al României la Berna, la cea de-a XXII-a Conferință a Uniunii Interparlamentare (impune două mari teme: criminalitatea războiului și necesitatea creării dreptului penal internațional)

1925 – Raportor la cea de-a XXIII-a Conferință de la Washington și Otawa (cel mai apreciat discurs despre Criminalitatea statelor)

1927 – Delegat la Conferința a XXIV-a U.I. de la Paris, Raport despre Pactul Briand Kellog)

1928 – Delegat la cea de-a XXV-a Conferință, la Berlin, Raport privind adoptarea unei  Declarații a drepturilor și obligațiilor statelor

1931 – Delegat la cea de-a XXVII-a Conferință de la București, Raport privind dezarmarea morală a statelor

1932 – Delegat la cea de-a XXIII-a Conferință a U.I., la Geneva, Raport privind armonizarea dreptului intern al statelor cu noile principii ale dreptului păcii

1933–  Delegat și raportor la cea de-a XXIX-a Conferință interparlementară, Madrid, Raport ”Progresul realizat în domeniul armonizării dreptului intern al statelor cu noul drept al păcii” 

1934 – Raportor la secțiunea Sécurité, la cea de-a XXX-a Conferință a U.I., la Istanbul, Raport despre securitate și dezarmare

1935 – Raportor la cea de-a la XXXI-a Conferință  Uniunii  Interparlementare, la Bruxelles,  Raport despre ”Neutralitate și asistență”

1937 – Vice-președinte al Comisiei juridice, la cea de-a XXXIII-a Conferință a U.I., la Paris, Raport despre ”Securitatea colectivă și reforma pactului Societății Națiunilor”

Activitate la Societatea Națiunilor

-Secretar general al Biroului Internaţional pentru unificarea dreptului penal

-Delegat al României la Conferinţa Dezarmării (1932-1934)

-Delegat al României în Comisia Regimului Apelor Dunării (1933-1935)

-Membru în Comisia Internațională pentru Cooperare Intelectuală  (1935) 

-Membru în Comitetul Permanent pentru Litere și Artă  (1935)

-Preşedinte al Comisiunii Juridice şi Constituţionale a Adunării Societăţii Naţiunilor (1938)

1941

-Prim-Agent al Guvernului român pe lângă Tribunalul Arbitral româno-bulgar 

Activitate diplomatică

1936-1939 Ministru plenipotenţiar la Legaţia României din Olanda

1939-1948 Ministru plenipotenţiar la Legaţia României din Elveţia 

Activitate în exil

1947 – Consultant la Tribunalul Militar Internațional de la Nurenberg

1948-1952 –  Expert şi consultant juridic în dreptul internaţional penal la Organizația Națiunilor Unite.

Fotografii

Colaboratori / Parteneri

Biblioteca Centrală Universitară ”Mihai Eminescu” Iași
BCU Iași, Departamentul Colecții speciale
Baroul Iași
Institutul de Cercetări Socio-Economice ”Gh. Zane”
Muzeul Universității ”Al. I. Cuza” Iași
Societatea Română de Drept European, București

Date de contact